DEA

오시는 길

인천1호선 신연수역 1번출구에서 850M
(도보 10분 거리)

(주)선우정공, (주)두남, 번영로제1사거리

도로명 주소 인천 광역시 남동구 남동서로 330번길 17 (남동공단 10B 13L)

지번 주소 인천광역시 남동구 남촌동 623-12 10B 13L

032-818-2346

032 - 812 - 2348

ceo@daeamt.com

Road Name Address (Namdong industrial complex 10B 13L) 330 beongil, 17, Namdongseo-ro, Namdong-gu, Incheon, Korea

The land-lot based system 10B 13L, 623-12, Namchon-dong, Namdong-gu, Incheon, Korea

032-818-2346

032 - 812 - 2348

ceo@daeamt.com